ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
VERBLIJF DORP ""LES SENTIERS DU CAUSSE""


Het contract betreft het exclusieve gebruik van seizoensverhuur in een huis. De ondertekenende huurder (klant) kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven na afloop van de huurperiode vermeld op het contract.


1) De Reservering wordt van kracht wanneer:

• Het huurcontract is teruggestuurd naar de eigenaar, correct ingevuld en ondertekend door de klant en vergezeld van een aanbetaling ter hoogte van 25% van het bedrag van het gekozen verblijf, en
dit binnen 8 (acht) dagen vanaf de datum van verzending.
• Aanvaarding van de algemene huurvoorwaarden door de klant en het huishoudelijk reglement van het Vakantiedorp.
• De eigenaar valideerde het contract (afhankelijk van beschikbaarheid) en stuurde een kopie per post of computer (e-mail) terug naar de klant.

2) Saldo van het verblijf:

• Het wordt uiterlijk één maand voor uw aankomst betaald. Anders wordt de reservering geannuleerd en blijft de betaalde aanbetaling volledig in LES SENTIERS Holiday Village.
VAN DE OORZAAK.
• Bij een laattijdige reservering waarbij de betaling van een aanbetaling niet mogelijk is, wordt bij reservering het gehele verblijf gevraagd.

3) Betaalmethode geaccepteerd voor de reservering en het saldo van het verblijf:

• Bankcheques, vakantiecheques, e-connect vakantiecheques, contant geld
• Bankoverschrijving (nationaal en internationaal)
BIC: CCBPFRPPTLS
IBAN: FR76 1780 7008 0445 4216 4329 761

4) Betaling van kosten:

• Toeristenbelasting: Extra bij aankomst per volwassene per dag.
• Elektriciteit en Water: Inbegrepen in de huurprijs. In het laag- en middenseizoen is, om misbruik te voorkomen, het elektriciteitsverbruik beperkt tot een dagelijks verbruik van 50 kWh per huurperiode
(meterstanden bij aankomst en vertrek gezamenlijk opgenomen). Facturering tegen een tarief van € 0,15 per extra kWh. Ter informatie: het dagelijks verbruik van een huis
70m² is gemiddeld 40Kwh, waarvan 30 betreft verwarming, bron energieleverancier).

5) Annulering*: * Zie verzekeringsparagraaf

• Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
• Bij annulering door de klant en zonder het afsluiten van een annuleringsverzekering is betaling van het gehele verblijf verschuldigd indien de eigenaar de accommodatie niet kan verhuren.
huis in dezelfde periode. Indien de annulering minder dan één maand (30 dagen) vóór de aankomstdatum van de klant plaatsvindt, behoudt de eigenaar, zelfs in geval van een nieuwe huur,
de betaalde borg.
• In geval van annulering door de Eigenaar van het Vakantiedorp LES SENTIERS DU CAUSSE worden de door de klant betaalde bedragen terugbetaald.
• Na een periode van 24 uur vanaf de geplande aankomstdatum van de reservering en bij gebrek aan voorafgaande informatie van de klant, behoudt de eigenaar zich het recht voor om over de huur te beschikken en
Houd er rekening mee dat de annulering van het huurcontract op initiatief van de klant plaatsvond, het betaalde bedrag blijft bij het vakantiedorp LES SENTIERS DU CAUSSE.

6) Aankomst en vertrek:

• Het gehuurde staat op de dag van aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
Elke aankomst na dit tijdslot moet worden gemeld (uitsluitend telefonisch, op 06.32.54.45.12 / 05.65.24.23.00).
• Wij garanderen geen toegankelijkheid van huurwoningen vóór 16.00 uur, maar na bezoek aan de receptie, toegang tot het zwembad en activiteiten ter plaatse (bowlingbaan, etc.)
zijn toegestaan.
• Huuraccommodaties (huizen) dienen op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur verlaten te zijn.
• Indien de huurder zijn komst uitstelt of zijn verblijf inkort, blijft de huurprijs bij de eigenaar, het gehele verblijf wordt gefactureerd* (geen
terugbetaling).
* Tenzij de reden gedekt wordt door een door de klant afgesloten annuleringsverzekering (hoofdstuk verzekeringen).

7) Inventaris en inventaris:

• Bij elke huuraccommodatie is op de dag van aankomst een inventarisblad aanwezig. Het is aan de aankomst (klant) om eventuele afwijkingen te controleren en indien nodig dezelfde dag nog aan de receptie van het vakantiedorp te melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden verholpen.
• De inventaris wordt gezamenlijk uitgevoerd door de klant en de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) bij de terbeschikkingstelling van het huurobject en de overhandiging van de sleutels.
Het vormt de enige referentie in geval van een geschil.
• Een aanbetaling van 250.Bij aankomst wordt aan de klant een bedrag van € 00 (bankcheque niet geïnd) gevraagd. Deze wordt op de dag van vertrek tussen 07.00 en 10.00 uur aan hem teruggegeven, na inventarisatie van de inventaris en teruggave van de huursleutels . Met voorafgaande toestemming van de eigenaar zal deze borg (garantie) in geval van vroegtijdig vertrek, waardoor verificatie op dezelfde dag niet mogelijk is, binnen een termijn van maximaal twee weken aan de klant worden terugbetaald, onder aftrek van eventuele schade en kosten die nodig zijn voor de restauratie van het gehuurde pand of materieel.
Let op: de aanbetaling vormt geen aansprakelijkheidslimiet, de ondertekenaar (klant) moet gedekt zijn door een persoonlijke verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (zie paragraaf
verzekering).
• Het schoonmaken van de huur(woning) is de verantwoordelijkheid van de klant tijdens de huurperiode en voor vertrek. Het moet in perfecte schone staat worden geretourneerd en opgeborgen (disponeren) zoals bij aankomst, anders wordt een bedrag gelijk aan de schoonmaakoptie die in het huurcontract wordt aangeboden, ingehouden op de borg (€ 50,00).

8) Bezetting van de huur:

• Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.
• De huur van een huis is bedoeld voor maximaal zes personen (kinderen inbegrepen), indien het aantal bewoners groter is, kan de eigenaar bijkomende klanten weigeren, en de huur van een tweede huis opleggen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het Vakantiedorp tijdens deze periode en tegen het huidige tarief zal in laatste instantie, afhankelijk van de samenstelling van het gezin en na exclusief akkoord van de eigenaar, een bijdrage van € 20,00/dag en per extra persoon worden gevraagd, anders wordt het contract als beëindigd door toedoen van de klant, in dit geval blijft de huurprijs bij de eigenaar.
• De eigenaar geeft geen toestemming voor het opzetten van tenten, campers of andere ontvankelijke accommodaties in de buurt van de huurwoningen en op het terrein van het Vakantiedorp.

9) Speciale vakantieverzekering:

Wij nodigen de klant uit om na te gaan of hij via zijn persoonlijke verzekering profiteert van:
• Resortaansprakelijkheidsverzekering* (of huurrisico's),
• annulering-onderbreking-vertragingsverzekering.
Met Villages de Gîtes bieden wij een Gritchen-annuleringsverzekering aan die dit allemaal dekt. U kunt zich hier rechtstreeks abonneren: https://www.souscription.safebooking.com/les-sentiers-du-causse/

*Deze verzekeringen blijven financieel laag en verzekeren u van een rustig verblijf, het wordt sterk aanbevolen om u hierop te abonneren.

10) Dieren:

• Alleen honden en katten zijn toegestaan in het Vakantiedorp, wij accepteren niet meer dan één dier per huuraccommodatie. Aanvalshonden (1e en 2e categorie) zijn verboden.
• Een actueel vaccinatieboekje is verplicht (geldig tegen hondsdolheid), deze wordt op de dag van aankomst bij de receptie opgevraagd.


11) Beeldrechten:

• Als onderdeel van zijn communicatie mag het Vakantiedorp foto's of video's maken van klanten en bezoekers, zonder anderszins aan te geven dat de klant zijn beeldrechten verleent aan het Vakantiedorp LES SENTIERS DU CAUSSE.

12) Bezoeker:

• Het is een persoon, volwassene of kind, gehost door een bewoner, niet geregistreerd in de reservering, voor maximaal één dag of één nacht.
De bezoeker dient zich bij de receptie te registreren , zonder extra kosten (afgezien van de toeristenbelasting als er sprake is van een overnachting).
• De huurcapaciteit voor de nacht mag niet overschreden worden (maximaal 6 personen).
• Bij een extra nacht wordt de persoon niet langer als bezoeker beschouwd en moet hij een bedrag van € 20,00 per dag en de toeristenbelasting betalen.

13) Interne regelgeving :

• De klant verbindt zich ertoe de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het vakantiedorp LES SENTIERS DU CAUSSE na te leven, dat bij de receptie wordt uitgehangen en op verzoek beschikbaar is.

14) GESCHIL – CONSUMENTENBEMIDDELING:

In geval van een geschil tussen de Klant en het bedrijf, zullen zij trachten dit in der minne op te lossen (de Klant stuurt een schriftelijke klacht naar de Verkoper). Bij ontstentenis van een minnelijke schikking of bij ontstentenis van een reactie van de professional binnen een redelijke termijn van één maand, heeft de consument-Klant in de zin van artikel L.133-4 van het Consumentenwetboek de mogelijkheid om kosteloos binnen te treden Indien er een meningsverschil blijft bestaan, wordt de bevoegde bemiddelaar opgenomen op de lijst van bemiddelaars die is opgesteld door de Commissie voor de Evaluatie en Controle van Consumentenbemiddeling overeenkomstig artikel L.615-1 van de Consumentenwet, namelijk: The Professional Mediation Company - www.mediateur-consommation-smp.fr - 24 rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux.

""Goed voor overeenstemming""

Datum Handtekening: